சொல்லிலக்கணமும் சமூக உறவுகளும்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2014
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பாலசுப்பிரமணியன், உல
பதிப்பகம் : யாழினி பதிப்பகம் ( கடவு )
விலை :175.00
புத்தகப் பிரிவு :தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் :208
ISBN :
  
சிந்தாமணி நிகண்டு : மூலமும் உரையும் அகராதியும்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயதேவன், வ
பதிப்பகம் : நோக்கு
விலை :100.00
புத்தகப் பிரிவு :அகராதி
பக்கங்கள் :160
ISBN :9788190849043
  
சிந்தாமணி நிகண்டு : மூலமும் உரையும் அகராதியும்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பன்னிருகைவடிவேலன், இரா
பதிப்பகம் : நோக்கு
விலை :100.00
புத்தகப் பிரிவு :அகராதி
பக்கங்கள் :160
ISBN :9788190849043
  
அங்கீகாரம்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : துரை, பி. ஆர்
பதிப்பகம் : சந்திரிகா பதிப்பகம்
விலை :150.00
புத்தகப் பிரிவு :வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் :240
ISBN :
  
அரசமரம் – தமிழ்நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம் 1
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2014
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை :150.00
புத்தகப் பிரிவு :தொகுப்பு
பக்கங்கள் :180
ISBN :9788192377162
  
         
புதிதாக இணைக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள்
புதிதாக இணைக்கப்பட்ட பதிப்பகங்கள்
சிறப்புப் பக்கங்கள்
சொற்குவியல்
எண்ணிம நோக்கு
இலக்கியச் சிந்தனை சிறுகதைகள்
தமிழக அரசின் பரிசு பெற
சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றவை
நிலவரம்
புத்தகங்கள் : 3462
ஆசிரியர்கள் : 1506
பதிப்பகங்கள் : 646
புத்தக வகைகள் : 121
மதிப்புரைகள் : 207
மொழிபெயர்ப்புகள் : 112
புத்தகங்கள் : ஆண்டு வரிசைப் பட்டியல்
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975
1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1957 1952 1948 1946 1945
   

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333