தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1980 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 14
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1980 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1 2
பிரபந்த தீபம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், ச.வே
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 25.00
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
லங்கா ராணி
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : அருளர்
பதிப்பகம் : சான்றோன் பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 216
ISBN :
மேல் நோக்கிய பயணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1980)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : படிமம்
விலை : 7
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 90
ISBN :
ஐம்பொறி அகராதி
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1981)
ஆசிரியர் : சதாசிவம், மு
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம் (சிதம்பரம்)
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 426
ISBN :
தாமரைப் பூவே பூ
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : ஏழாம் பதிப்பு(1980)
ஆசிரியர் : துரைசாமி, சு.வை
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 36
ISBN :
உண்மைக்கு வெற்றி
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1980)
ஆசிரியர் : பூவண்ணன்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 4
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 69
ISBN :
காவேரியின் அன்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : ஏழாம் பதிப்பு(1980)
ஆசிரியர் : பூவண்ணன்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 4
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 84
ISBN :
மாயக்கள்ளன்
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு (1980)
ஆசிரியர் : தூரன்,பெ
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 6
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 122
ISBN :
கிண் கிணி
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1980)
ஆசிரியர் : ரேவதி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 18
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 73
ISBN :
தமிழர் ஆடைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2003)
ஆசிரியர் : பகவதி, கு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 436
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan