தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : சிறுவர் கதைகள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 149
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
சிறுவர் கதைகள் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
கதைக் கனிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அரியநாயகம், வி
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 240.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 126
ISBN : 9789550367153
பூதம் காத்த புதையல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : முத்து இராதாகிருஷ்ணன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 140.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 24
ISBN : 9789550367184
நரி மேளம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : முத்து இராதாகிருஷ்ணன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 32
ISBN : 9789550367160
கடலின் துயரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : முத்து இராதாகிருஷ்ணன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 140.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 24
ISBN : 9789550367177
நட்பே உயர்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : துரையர்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 20
ISBN : 9789550367030
சுட்டிக் குருவிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அகளங்கன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 20
ISBN : 9789550367108
சின்னச் சிட்டுக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அகளங்கன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 20
ISBN : 9789550367092
சிரிக்க விடுங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அகளங்கன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 20
ISBN : 9789550367085
பந்து அடிப்போம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அகளங்கன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 20
ISBN : 9789550367078
நண்டுகள் சத்தமிடுமா ?
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அனந்தன், இ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 130.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 12
ISBN : 9789551857660
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan