தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
பதிப்பகம் : Panchavarnam Publications
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு : 2011
ஆரம்பித்தவர் : பஞ்சவர்ணம்
மின்-அஞ்சல் : panchavarnam.r@gmail.com
தொடர்பு எண் : 919842334123
முகவரி : காமராஜர் தெரு
  பண்ருட்டி - 607106
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 8
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
சிறுதானியங்களும் உணவு வகைகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2015
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : சிறுதானியங்கள்
பக்கங்கள் : 228
ISBN : 9789383924523
சிறுதானியத் தாவரங்கள் - தமிழ்நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2015
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுதானியங்கள்
பக்கங்கள் : 496
ISBN : 9789383924516
திருமூலரின் திருமந்திரத் தாவரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2015
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 360
புத்தகப் பிரிவு : தாவரவியல்
பக்கங்கள் : 295
ISBN : 9788192377148
அரசமரம் – தமிழ்நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம் 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2014
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 180
ISBN : 9788192377162
தொல்காப்பியரின் தொல்காப்பியத் தாவரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 360.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 320
ISBN : 9788192377131
பிரபஞ்சமும் தாவரங்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 400
புத்தகப் பிரிவு : சமய-தாவர வழிபாடு
பக்கங்கள் : 404
ISBN : 9788192377100
கபிலரின் குறிஞ்சிப்பாட்டுத் தாவரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 360
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 376
ISBN : 9788192377117
பிரபஞ்சமும் தாவரங்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 240.00
புத்தகப் பிரிவு : சமய-தாவர வழிபாடு
பக்கங்கள் : 212
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan