தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


2015 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 2015 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1
நூல் தேட்டம் - 10
பதிப்பு ஆண்டு : 2015
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : செல்வராஜா, என்
பதிப்பகம் : அயோத்தி நூலக சேவைகள்
விலை : 600.00
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 556
ISBN : 9789556594775
சிறுதானியத் தாவரங்கள் - தமிழ்நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2015
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுதானியங்கள்
பக்கங்கள் : 496
ISBN : 9789383924516
சிறுதானியங்களும் உணவு வகைகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2015
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : சிறுதானியங்கள்
பக்கங்கள் : 228
ISBN : 9789383924523
திருமூலரின் திருமந்திரத் தாவரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2015
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 360
புத்தகப் பிரிவு : தாவரவியல்
பக்கங்கள் : 295
ISBN : 9788192377148
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan