தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நூல் தேட்டம் - 10
பதிப்பு ஆண்டு : 2015
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
செல்வராஜா, என்noolthettam.ns@gmail.com
பதிப்பகம் : அயோத்தி நூலக சேவைகள்
Telephone : +447817402704
விலை : 600.00
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 556
ISBN : 9789556594775
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

ஈழத்து தமிழ் எழுத்தாளர்களினதும், வெளியீட்டாளர்களினதும் ஆயிரம் நூல்கள் பற்றிய அடிப்படை நூலியல் குறிப்புகளும் அதனையடுத்து நூல் பற்றிய சிறு அறிமுகங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. நூல்தேட்டம் வெளியீட்டு வரிசையில் இது பத்தாவது நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan