தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1974 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1974 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1
கெளதம புத்தர்
பதிப்பு ஆண்டு : 1974
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1974)
ஆசிரியர் : வச்சிரேசுவரி, ஆர்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 4
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 50
ISBN :
தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1966
பதிப்பு ஆண்டு : 1974
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1974)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 82
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan