தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : வாழ்க்கை வரலாறு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 160
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
வாழ்க்கை வரலாறு வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
அங்கீகாரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : துரை, பி. ஆர்
பதிப்பகம் : சந்திரிகா பதிப்பகம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 240
ISBN :
மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : குமணன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 22.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 56
ISBN :
என் ஆசிரியப் பிரான்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 240
ISBN :
நான் கடந்து வந்த பாதை
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2009)
ஆசிரியர் : கிருஷ்ணமூர்த்தி, சு
பதிப்பகம் : பாரதி புத்தகாலயம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 224
ISBN : 9789380325002
இலங்கைத் தமிழ்ச் சுடர்மணிகள் - மலையக நிர்மாணச் சிற்பி கோ.நடேசய்யர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2009)
ஆசிரியர் : சாரல் நாடன்
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 44
ISBN : 9789556591590
இலங்கைத் தமிழ்ச் சுடர்மணிகள் - கலைப்புலவர் க.நவரத்தினம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2009)
ஆசிரியர் : தமிழினி கமல்ராஜ்
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 46
ISBN : 9789556591613
நீச்சு வீரன் வாழ்க்கைச் சித்திரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : செல்வராஜ், ஜி.எம் காவலூர்
பதிப்பகம் : வல்வை வரலாற்று ஆவணக் காப்பகம்
விலை :
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 32
ISBN :
தேய்ந்த பாதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இராமையா, மா
பதிப்பகம் : இராமையா, மா
விலை : 15.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 148
ISBN :
இலங்கைத் தமிழ்ச் சுடர்மணிகள் - சுவாமி ஞானப்பிரகாசர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : இந்திரபாலா, கா
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 58
ISBN : 9789556591281
இலங்கைத் தமிழ்ச் சுடர்மணிகள் - காசிவாசி சி. செந்திநாத ஐயர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : கணேசையர், சி
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 54
ISBN : 9789556591427
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan