தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1972 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1972 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1
கார்வண்ணன் கண்ட கனவு
பதிப்பு ஆண்டு : 1972
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1972)
ஆசிரியர் : ரேவதி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 74
ISBN :
பாப்பாவுக்கு காட்டு மிருகங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1972
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1972)
ஆசிரியர் : மணி, ஆர்.எஸ்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 31
ISBN :
குழந்தை எழுத்தாளர் யார்? எவர்?
பதிப்பு ஆண்டு : 1972
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1972)
ஆசிரியர் : பாலசுப்பிரமணியன், ப.நா
பதிப்பகம் : குழந்தை எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 106
ISBN :
குழந்தை எழுத்தாளர் யார்? எவர்?
பதிப்பு ஆண்டு : 1972
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1972)
ஆசிரியர் : ஹரிகரன், ஈ.எஸ்
பதிப்பகம் : குழந்தை எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 106
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1964 (பகுதி 3)
பதிப்பு ஆண்டு : 1972
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1972)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 99
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1964 (பகுதி 1 , 2)
பதிப்பு ஆண்டு : 1972
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1972)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 148
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan