தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கார்வண்ணன் கண்ட கனவு
பதிப்பு ஆண்டு : 1972
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1972)
ஆசிரியர் :
ரேவதி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 74
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
முச்சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த நம் முன்னோர் பற்றிய வரலாற்றுத் தகவல்களை அடிப்படையாகக் கெகாண்டு ரேவதி அவர்களால் சிறுவர்களுக்காக எழுதப்பட்ட வரலாற்று நாவல் இது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan