தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குழந்தை எழுத்தாளர் யார்? எவர்?
பதிப்பு ஆண்டு : 1972
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1972)
ஆசிரியர் :
பாலசுப்பிரமணியன், ப.நா
ஹரிகரன், ஈ.எஸ்
பதிப்பகம் : குழந்தை எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 106
புத்தக அறிமுகம் :
குழந்தைகளுக்கான நூல்களை எழுதும் எழுத்தாளர்களின் முகவரிகள் மற்றும் பல தகவல்கள் அடங்கிய நூல். இது 1972 இல் வெளியாகியுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan