தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : முகவரிகள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 13
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
முகவரிகள் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2
பிரான்ஸ் தமிழர் வழிகாட்டி 2008
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : கிருஷ்ணா
பதிப்பகம் : கிருஷ்ணா அச்சகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
தமிழ்க் கையேடு - அவுஸ்திரேலியா
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு(2008)
ஆசிரியர் : கேதீஸ்வரன், பொ
பதிப்பகம் : கலப்பை
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 214
ISBN :
இலங்கை எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், கலைஞர்களின் விபரத் திரட்டு (தொகுதி - 04)
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : புண்ணியாமீன், கலாபூஷணம்
பதிப்பகம் : சிந்தனை வட்டம்
விலை : 260
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 174
ISBN : 9558913553
தமிழன் வழிகாட்டி
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : பன்னிரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : செந்தி
பதிப்பகம் : ஆதவன் பதிப்பகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 1800
ISBN :
பிரபலமானவர்களின் விலாசங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இருபத்திநான்காம் பதிப்பு (2005
ஆசிரியர் : ஆசிரியர் குழு - மணிமேகலைப் பிரசுரம்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 384
ISBN :
பிரபலமானவர்களின் விலாசங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இருபத்து ஐந்து (2005)
ஆசிரியர் : ஆசிரியர் குழு - மணிமேகலைப் பிரசுரம்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 390
ISBN :
பிரான்ஸ் தமிழர் வழிகாட்டி 2006
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : கிருஷ்ணா
பதிப்பகம் : கிருஷ்ணா அச்சகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 146
ISBN :
மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : இராஜேந்திரன், பெ
பதிப்பகம் : செல்வம் பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 248
ISBN :
குழந்தை இலக்கியப் படைப்பாளர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2003)
ஆசிரியர் : பூவண்ணன்
பதிப்பகம் : சாதனா பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
உலகத் தமிழ் எழுத்தாளர் - யார்? எவர்?
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1980)
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், ச.வே
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 6
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 264
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan