தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பிரான்ஸ் தமிழர் வழிகாட்டி 2008
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் :
கிருஷ்ணா
பதிப்பகம் : கிருஷ்ணா அச்சகம்
Telephone : 33142512992
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 208
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
பாரிஸின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள், அருங்காட்சியங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், மொழிகள் சம்பந்தமான சில விபரங்கள் மற்றும் பிரான்ஸ் வாழ்த் தமிழருக்கு தேவையன முகவரிகள், தகவல்களை உள்ளடக்கி தமிழில் வெளியாகியுள்ள நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan