தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ்க் கையேடு - அவுஸ்திரேலியா
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு(2008)
ஆசிரியர் :
கேதீஸ்வரன், பொkalappai@gmail.com
பதிப்பகம் : கலப்பை
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 214
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
அவுஸ்திரேலியா நாட்டில் வசிக்கும் தமிழர்களின் பயன்பாட்டிற்கு உதவும் முகவரிகள் அடங்கிய கையேடு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan