தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழன் வழிகாட்டி
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : பன்னிரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
செந்திtamilsguide@rogers.com
பதிப்பகம் : ஆதவன் பதிப்பகம்
Telephone : 14166154646
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 1800
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
எடை : 250
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan