தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பிரபலமானவர்களின் விலாசங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இருபத்து ஐந்து (2005)
ஆசிரியர் :
ஆசிரியர் குழு - மணிமேகலைப் பிரசுரம் manimekalai@eth.net
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
Telephone : 914424342926
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 390
புத்தக அறிமுகம் :
பிரபலமானவர்களின் முகவரிகள் அடங்கிய நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan