தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உலகத் தமிழ் எழுத்தாளர் - யார்? எவர்?
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1980)
ஆசிரியர் :
சுப்பிரமணியன், ச.வே
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
Telephone : 914422542992
விலை : 6
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 264
புத்தக அறிமுகம் :
1980களில் தமிழில் எழுதிய எழுத்தாளர்கள் பற்றிய நூல். இலங்கை - 142, மலேசியா - 114 உட்பட ஆறு நாடுகளில் வாழ்ந்த தமிழ் எழுத்தாளர்களின் தகவல்கள் உள்ளடக்கப்படுள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan