தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பிரான்ஸ் தமிழர் வழிகாட்டி 2006
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
கிருஷ்ணா
பதிப்பகம் : கிருஷ்ணா அச்சகம்
Telephone : 33142512992
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 146
புத்தக அறிமுகம் :
பிரான்ஸ் வாழ் தமிழ் மக்களின் மத்தியில் உள்ள பொது அமைப்புக்களும், வர்த்தக நிறுவனங்களும் ஆயிரத்தை எட்டியுள்ளன நிலையில், பாரிஸின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள், அருங்காட்சியங்கள், மொழிகள் சம்பந்தமான சில விபரங்கள் மற்றும் பிரான்ஸ் வாழ் தமிழருக்கு தேவையன முகவரிகள், தகவல்களை உள்ளடக்கி தமிழில் வெளியாகியுள்ள நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan