தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1986 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 22
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1986 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1 2 3
இளங்கோவும் கம்பனும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், ச.வே
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 40.00
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 430
ISBN :
தமிழின் நவீனத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1986)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 222
ISBN :
இளையரின் வெற்றி
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1986)
ஆசிரியர் : சத்தியநாதன், க
பதிப்பகம் : தமிழர் பேரவை இளையர் மன்றம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
வீரபாண்டியன் மனைவி (மூன்று பாகங்கள்)
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : நான்காம் பதிப்பு(2003)
ஆசிரியர் : ராமநாதன், அரு
பதிப்பகம் : பிரேமா பிரசுரம்
விலை : 225
புத்தகப் பிரிவு : சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் : 1700
ISBN :
இரக்கமுள்ள அரக்கன்
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1986)
ஆசிரியர் : சந்தானலக்ஷ்மி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 9
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 63
ISBN :
ஆடிப்பாடுவோம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1986)
ஆசிரியர் : செல்ல கணபதி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 7
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
பொம்மை மனிதன்
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1986)
ஆசிரியர் : நரசிம்மன், வி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 47
ISBN :
நிலாப்பாட்டி
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு(1986)
ஆசிரியர் : தூரன்,பெ
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 24
ISBN :
ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன்
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1986)
ஆசிரியர் : சொக்கலிங்கம், சு.ந
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 6
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 56
ISBN :
தங்கத் தங்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1986)
ஆசிரியர் : ரேவதி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 50
ISBN :
1 2 3

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan