தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1995 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 36
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1995 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1 2 3 4
மலேசிய இந்தியர்களின் சமூக அரசியல் வாழக்கைப் போராட்டங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சந்திரகாந்தம், ப
பதிப்பகம் : அஸ்வினி கிரியேஷன்ஸ்
விலை : 50.00
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 178
ISBN :
மனிதம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், ச.வே
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 20.00
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 106
ISBN :
பெ.நா.அப்புசுவாமியின் அறிவியல் கட்டுரைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (டிசம்பர் 1995 )
ஆசிரியர் : வளர்மதி, மு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 346
ISBN :
விமர்சனாஸ்ரமம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1995)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 14
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 40
ISBN :
என் வீட்டுக்கு எதிரே ஓர் எருக்கஞ் செடி
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பாப்லோ பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 116
ISBN :
மேலே சில பறவைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் : கால சுப்ரமணியம்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 12
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 48
ISBN :
காடைகுல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்குமலர் பதிப்பகம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 102
ISBN :
கொங்கு நாட்டுச் செம்பூத்த குல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : முதலிராயசாமி திருக்கோயில்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 114
ISBN :
மரபாளர் உற்பத்திக் கும்மி
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : முதலிராயசாமி திருக்கோயில்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : சுவடிப் பதிப்பு
பக்கங்கள் : 16
ISBN :
புயல் காத்துப் பாட்டும் பஞ்சக் கும்மியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : சுவடிப் பதிப்பு
பக்கங்கள் : 103
ISBN :
1 2 3 4

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan