தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1997 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 54
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1997 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1 2 3 4 5 6
பதிப்பியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அன்னி தாமசு
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 40.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
பழந்தமிழ்ப் புதுமை
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அன்னி தாமசு
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 50.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 170
ISBN :
பழந்தமிழ்ப் புதுமை
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : உமாமஹேஸ்வரி, லொ.ஆ
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 50.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 170
ISBN :
கற்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (டிசம்பர் 1997)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
கமக நிலா
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( ஜூலை 1997)
ஆசிரியர் : வேலழகன், ஆ.மு.சி
பதிப்பகம் : இளவழகன் பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
தமிழில் நவீனத்துவம், பின் - நவீனத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1997)
ஆசிரியர் : ஞானி, கோவை
பதிப்பகம் : காவ்யா
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
புதுவைச் சிவம் கவிதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1997)
ஆசிரியர் : சிவம், புதுவை
பதிப்பகம் : புதுச்சேரி அரசு, கலை பண்பாட்டுத்துறை
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 250
ISBN :
ஊத்துக்குழி கதித்தமலை வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1997)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : வெற்றிவேலாயுதசுவாமி திருக்கோயில்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
ஆனங்கூர் கரியகாளியம்மன் கோயில் காணியாளர்கள் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1997)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கரியகாளியம்மன் கோயில்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
திண்டல் வேலாயுத சுவாமி திருக்கோயில் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1997)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : வேலாயுதசுவாமி திருக்கோயில்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 56
ISBN :
1 2 3 4 5 6

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan