தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1973 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1973 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1
கொல்லிமலைக் கள்ளன்
பதிப்பு ஆண்டு : 1973
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1973)
ஆசிரியர் : தூரன்,பெ
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 4
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 105
ISBN :
குருநானக்
பதிப்பு ஆண்டு : 1973
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1973)
ஆசிரியர் : சந்தானலக்ஷ்மி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 52
ISBN :
தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1965
பதிப்பு ஆண்டு : 1973
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1973)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 180
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1965
பதிப்பு ஆண்டு : 1973
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1973)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 93
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan