தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1976 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 6
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1976 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1
பழமுதிர்ச் சோலை
பதிப்பு ஆண்டு : 1976
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (1976)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பதிப்பகம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 100
ISBN :
கைப் பிடியளவு கடல்
பதிப்பு ஆண்டு : 1976
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1976)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : மணி பதிப்பகம்
விலை : 8
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
மாஸ்டர் ராஜா
பதிப்பு ஆண்டு : 1976
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1976)
ஆசிரியர் : நீலமணி, கே.பி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 7
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 212
ISBN :
தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1968
பதிப்பு ஆண்டு : 1976
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1976)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 58
ISBN :
தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1967
பதிப்பு ஆண்டு : 1976
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1976)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 50
ISBN :
புதியன கண்டவர்
பதிப்பு ஆண்டு : 1976
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1976)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : தமிழ் எழுத்தாளர் கூட்டுறவுச் சங்கம் லிமிடெட்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 90
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan