தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1977 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1977 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1
அழகுக்கு அழகு
பதிப்பு ஆண்டு : 1977
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1977)
ஆசிரியர் : பூவண்ணன்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 4
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 52
ISBN :
பொற்காசு
பதிப்பு ஆண்டு : 1977
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1977)
ஆசிரியர் : ஜெயம் கொண்டான்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 40
ISBN :
மீராவின் நண்பன்
பதிப்பு ஆண்டு : 1977
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1977)
ஆசிரியர் : செல்லையா, எம்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 48
ISBN :
ஒருதுறைக்கோவை
பதிப்பு ஆண்டு : 1977
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1977)
ஆசிரியர் : இராமசாமி, நாயுடு
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 9
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1971
பதிப்பு ஆண்டு : 1977
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1977)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 235
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan