தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


2013 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 7
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 2013 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1
தீ தின்ற தமிழர் தேட்டம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : செல்வராஜா, என்
பதிப்பகம் : அயோத்தி நூலக சேவைகள்
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 110
ISBN : 9780954944100
சிந்தாமணி நிகண்டு : மூலமும் உரையும் அகராதியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயதேவன், வ
பதிப்பகம் : நோக்கு
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 160
ISBN : 9788190849043
சிந்தாமணி நிகண்டு : மூலமும் உரையும் அகராதியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பன்னிருகைவடிவேலன், இரா
பதிப்பகம் : நோக்கு
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 160
ISBN : 9788190849043
அங்கீகாரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : துரை, பி. ஆர்
பதிப்பகம் : சந்திரிகா பதிப்பகம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 240
ISBN :
செலாஞ்சார் அம்பாட்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : புண்ணியவான், கோ
பதிப்பகம் : தீப ஒளி என்டர்பிரைசஸ்
விலை : 160
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 170
ISBN :
பிரபஞ்சமும் தாவரங்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 400
புத்தகப் பிரிவு : சமய-தாவர வழிபாடு
பக்கங்கள் : 404
ISBN : 9788192377100
தொல்காப்பியரின் தொல்காப்பியத் தாவரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 360.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 320
ISBN : 9788192377131
நற்போக்கு இலக்கியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 88
ISBN : 9789381322130
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan