தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : இலக்கிய வரலாறு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 8
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
இலக்கிய வரலாறு வகைப் புத்தகங்கள் :
1
நற்போக்கு இலக்கியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 88
ISBN : 9789381322130
ஈழத்துத் தமிழ் நூல் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : மீள் அச்சு (2001)
ஆசிரியர் : நடராசா, எஃப்.எக்ஸ்.சி
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 50.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 108
ISBN : 9559429086
ஈழத்து தமிழ்ச் சிறுகதை வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : செங்கை ஆழியான்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 500.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 272
ISBN : 9789551857493
ஈழத்துத் தமிழ் நாவல் இலக்கியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், நா
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 336
ISBN : 9789556591927
உலகத் தமிழிலக்கிய வரலாறு (கி.பி 901 - கி.பி 1300)
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : மணவாளன், அ.அ
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 344
ISBN :
உலகத் தமிழிலக்கிய வரலாறு (கி.பி 1851 - கி.பி 2000)
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : சிவத்தம்பி, கா
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 630
ISBN :
உலகத் தமிழிலக்கிய வரலாறு (தொன்மை முதல் கி.பி.500 வரை)
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2004)
ஆசிரியர் : தமிழண்ணல்
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 190
ISBN :
உலகத் தமிழிலக்கிய வரலாறு (கி.பி 501 - கி.பி 900)
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2004)
ஆசிரியர் : கந்தசாமி, சோ.ந
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 300
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan