தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1989 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 12
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1989 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1 2
பேசாத பேச்சு
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 12.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 148
ISBN :
சாது அப்பாத்துரையின் தியானதாரா
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1989)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
முருங்கத்தொழுவு பெரியகுல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1989)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கண்ணகுல நற்பணிச் சேவைக்குழு
விலை : 12
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
தேன் மலர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1989)
ஆசிரியர் : முருகதாசன்
பதிப்பகம் : Tamil Art Printers Pte Ltd
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 114
ISBN :
இன்னமும் இரண்டு நாட்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1989)
ஆசிரியர் : யோகநாதன், செ
பதிப்பகம் : மானுடம் போற்றுதும்
விலை : 14
புத்தகப் பிரிவு : குறுநாவல்கள்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
மைதீ சுல்தான் சிறுகதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1989)
ஆசிரியர் : மைதீ சுல்தான்
பதிப்பகம் : மைதீ.சுல்தான்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
இராபின்சன் குரூசோ
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : எட்டாம் பதிப்பு (1989)
ஆசிரியர் : இராகவன், எஸ்.டி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 9
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 70
ISBN :
நாலடியார் தெளிவுரை
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு (1989)
ஆசிரியர் : இராமநாதஞ்செட்டியார், பொன்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 19
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 215
ISBN :
பைபிள் பாத்திரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1989)
ஆசிரியர் : வாண்டுமாமா
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 13
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
சார்லஸ் டார்வின்
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : நான்னாம் பதிப்பு (1989)
ஆசிரியர் : சந்தானலக்ஷ்மி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 60
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan