தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


1979 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 6
         
புத்தக வகை : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
 1979 ஆம் ஆண்டில் வெளியான புத்தகங்கள்
1
நல்வழி காட்டிய நால்வர்
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1979)
ஆசிரியர் : சொக்கலிங்கம், சு.ந
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
வித்தைக்கார அண்ணன்
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1979)
ஆசிரியர் : ரேவதி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 89
ISBN :
நீலமலைத் திருவிழா
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1979)
ஆசிரியர் : கிரி, பி.வி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 4
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 79
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1970
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1979)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 106
ISBN :
தமிழ் எழுத்துச் சீர்மை
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1979)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : சேகர் பதிப்பகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 16
ISBN :
வள்ளல்கள் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1979)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : ராஜ்மோகன் பதிப்பகம்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan