சொற்பொருளாய்வுக் களஞ்சியம் நூலகத் தகவல் அறிவியல்
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை :600.00
புத்தகப் பிரிவு :நூலகவியல்
பக்கங்கள் :256
ISBN :9789551857844
  
நூலக அபிவிருத்தி : ஒரு பயில் நோக்கு
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை :400.00
புத்தகப் பிரிவு :நூலகவியல்
பக்கங்கள் :212
ISBN :9789551857820
  
நூலக தகவல் அறிவியல் ஆய்வுக் கோவை
  
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு :முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை :750.00
புத்தகப் பிரிவு :நூலகவியல்
பக்கங்கள் :296
ISBN :9789551857264
  
         
புதிதாக இணைக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள்
புதிதாக இணைக்கப்பட்ட பதிப்பகங்கள்
சிறப்புப் பக்கங்கள்
சொற்குவியல்  
எண்ணிம நோக்கு
இலக்கியச் சிந்தனை சிறுகதைகள்
தமிழக அரசின் பரிசு பெற
சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றவை
நிலவரம்
புத்தகங்கள் : 3473
ஆசிரியர்கள் : 1508
பதிப்பகங்கள் : 648
புத்தக வகைகள் : 123
மதிப்புரைகள் : 207
மொழிபெயர்ப்புகள் : 113
புத்தகங்கள் : ஆண்டு வரிசைப் பட்டியல்
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976
1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966
1965 1964 1963 1962 1961 1960 1957 1952 1948 1946
1945
   

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333