தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தினமணி வழங்கிய மதிப்புரைகள்
சென்னை
express@giasmd01.vsnl.net.in
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 29
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
தினமணி வழங்கிய மதிப்புரைகள்
1 2 3
அது-இது-எது?
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜூலை 2008)
ஆசிரியர் : முத்தையா வெள்ளையன்
பதிப்பகம் : கருப்புப் பிரதிகள்
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : நேர்காணல்கள்
பக்கங்கள் : 150
சமயம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(அக்டோபர் 2008)
ஆசிரியர் : பரமசிவன், தொ
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : உரையாடல்
பக்கங்கள் : 128
எட்டாயிரம் தலைமுறை
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (ஆகஸ்ட் 2008)
ஆசிரியர் : தமிழ்மகன்
பதிப்பகம் : புது யுக புத்தகப்பண்ணை (NCBH)
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 146
பெயல் மணக்கும் பொழுது
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : மங்கை, அ
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 130
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 280
மீண்டும் சுதந்திரப்போர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : சோலை
பதிப்பகம் : தணல் பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 160
அமெரிக்க உடன்பாடு : அடிமை சாசனம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : சோலை
பதிப்பகம் : தணல் பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 86
இன்றைய ஆட்சி ஏன் ஒழிய வேண்டும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : திருமா வேலன், ப
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 144
காந்தியார் சாந்தியடைய
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : திருமா வேலன், ப
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 176
பெண் எழுதும் காலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : வெண்ணிலா, அ
பதிப்பகம் : அகநி வெளியீடு
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 96
சூரிய நடனம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : தேவதாஸ், சா
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 192
1 2 3
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan