தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : உரையாடல்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 7
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
உரையாடல் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
கொலைநிலம் : முரண் அரசியல் உரையாடல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : தியாகு, தோழர்
பதிப்பகம் : வடலி
விலை : 80.00
புத்தகப் பிரிவு : உரையாடல்
பக்கங்கள் : 96
ISBN : 9788190840521
கொலைநிலம் : முரண் அரசியல் உரையாடல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஷோபாசக்தி
பதிப்பகம் : வடலி
விலை : 80.00
புத்தகப் பிரிவு : உரையாடல்
பக்கங்கள் : 96
ISBN : 9788190840521
சமயம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(அக்டோபர் 2008)
ஆசிரியர் : பரமசிவன், தொ
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : உரையாடல்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
எலீ வீஸல் உரையாடல்கள் ( உரையாடுபவர் ; ரிச்சர்ட் டி.ஹெஃப்னர் )
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் : லதா ராமகிருஷ்ணன்
பதிப்பகம் : சந்தியா பதிப்பகம்
விலை : 135
புத்தகப் பிரிவு : உரையாடல்
பக்கங்கள் : 268
ISBN :
பொய்யுரைத்தல் என்ற கலையின் வீழ்ச்சி - ஒரு பார்வை
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் : லதா ராமகிருஷ்ணன்
பதிப்பகம் : சந்தியா பதிப்பகம்
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : உரையாடல்
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
திராவிட இயக்கம் : உரையாடல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : மனோகரன், ந
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : உரையாடல்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
அரசியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : திருமா வேலன், ப
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : உரையாடல்
பக்கங்கள் : 88
ISBN :
பாலியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : அருள் எழிலன்
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : உரையாடல்
பக்கங்கள் : 110
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan