தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தினமலர் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
சென்னை
arbiter@vsnl.com
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 11
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
தினமலர் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
1 2
இழை இழையாய் இசைத்தமிழாய்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : மம்மது, நா
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 176
மக்கள் அறிவியல் இலக்கியம் நோக்கும் போக்கும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : செங்கோ
பதிப்பகம் : பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 162
தமிழ் மக்கள் வரலாறு (அயலவர் காலம்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 304
கடல்வழி வணிகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : நரசய்யா
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 225
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 396
தமிழர் மருத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : கண்ணகி, கலைவேந்தன்
பதிப்பகம் : தமிழய்யா வெளியீட்டகம்
விலை : 250
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 544
ஃபோட்டோஷாப் - செயல்முறை விளக்கம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : ஸ்ரீதரன், க
பதிப்பகம் : நர்மதா பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 192
தமிழ் மக்கள் வரலாறு (தொல் தமிழர் காலம்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 334
செய்திகளுக்கு அப்பால்....!
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சோலை
பதிப்பகம் : தணல் பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 200
எங்கும் நிறைந்தாயே
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : வாமனன்
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 160
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 384
சித்திரமும் மவுஸ் பழக்கம்...
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : வீரநாதன், ஜெ
பதிப்பகம் : பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம்
விலை : 290
புத்தகப் பிரிவு : கணினி
பக்கங்கள் : 346
1 2
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan