தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மாற்று வெளியீடு
மின்-அஞ்சல் : parisalbooks@gmail.com
தொடர்பு எண் : 919382853646
முகவரி : Q பிளாக், 176 தொல்காப்பியர் தெரு
எம்.எம்.டி.ஏ காலனி, அரும்பாக்கம்
  சென்னை - 600106
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 13
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
மாற்று வெளியீடு வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12
தமிழகத்தில் பாரதம் : வரலாறு - கதையாடல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சீனிவாசன், இரா
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 130.00
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 224
ISBN :
அரங்கம் : அரசியல் - அழகியல் - அரங்கக்கோட்பாடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : மங்கை, அ
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 75.00
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
சிலப்பதிகாரம் - பன்முக வாசிப்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அய்யப்பன், கா
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
திருக்குறள் - பன்முக வாசிப்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பிரகாஷ், வெ
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
ஒளியின் வெளி : அரங்க ஒளி அமைப்புக் குறித்த ஆக்கங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ரவீந்திரன், செ
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
முடிவில்லாத உரையாடல் : பெண் நாடகங்கள் பன்னிரெண்டு
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : நந்தமிழ் நங்கை, இ
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 272
ISBN :
சித்திரமாடம் : தமிழகச் சுவரோவியங்கள் குறித்த கட்டுரைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பாரதிபுத்திரன்
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 184
ISBN :
தொல்காப்பியம் பன்முக வாசிப்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : இளமாறன், பா
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
பாலை நண்டுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : சித்திரலேகா, மௌ
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
தமிழ்ஒளி கடிதம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : தமிழ்ஒளி
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கடிதங்கள்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
12

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan