தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பாலை நண்டுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் :
சித்திரலேகா, மௌ
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
Telephone : 919382853646
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 208
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
இத்தொகுதியில் இலங்கைப் பெண்களின் 25 சிறுகதைகள் அடங்கியுள்ளன. 1996 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2007 ஆம் ஆண்டு வரையில் பிரசுரிக்கப்பட்டவை. இவற்றுள் 24 கதைகள் அவற்றை எழுதியோரின் தொகுதிகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. 'கறுத்த நாயும் பாத்ரூமும்' என்ற கதை மாத்திரம் இணையத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. நயீமா சித்திக், இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் ஆகிய இருவர் தவிர்த்த ஏனையோர் 90 களிற்குப் பின்னர் எழுதத் தொடங்கியவர்கள்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan