தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஒளியின் வெளி : அரங்க ஒளி அமைப்புக் குறித்த ஆக்கங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
பதிப்பாசிரியர் :
ரவீந்திரன், செ
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
Telephone : 919382853646
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 176
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

நாடக நிகழ்த்துகையில் இடம்பெறும் ஒளிஅமைப்புக் குறித்து தமிழில் வெளிவரும் முதல் நூல். அரங்க ஒளி அமைப்பில் நீண்ட காலம் செயல்பட்டுவரும் பேராசிரியர் செ.ரவீந்திரன் இந்நூலூப் பதிப்பித்துள்ளார். 

உள்ளடக்கம்

  • அருபத்தின் உருவத்தைத்தேடி - வீ.அரசு
  • ஒளி அதன் உள்வட்டமும் வெளிவட்டமும் - செ.ரவீந்திரன்
  • ஒளி உலகில் ஒரு பயணம் - செ.ரவீந்திரன்
  • ஒளி - மு.நடேஷ்
  • ஒளி, நடிகன் அல்லாமல் வேறென்ன ? - மு.நடேஷ்
  • என் ஆழ்மனப் பதிவில் இருந்து ஒளி விதானிப்புக் கலை - சா.வேலாயுதம் 
  • நடிகன் - ஒளி - உயிர் - ஞா.கோபி
  • ஒளியின் உருவம் ; ஒரு பார்வையாளனின் நோக்கு - கோ.வி.கனக விநாயகம்
  • எழுதப்பட்ட அரங்கப் பிரதிக்கும் இணையான ஒளி அமைப்புப் பிரதி - செ.ரவீந்திரன்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan