தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : கடிதங்கள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 7
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
கடிதங்கள் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
வீரமகளிர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : கிருஷ்ணமூர்த்தி, சு
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கடிதங்கள்
பக்கங்கள் : 88
ISBN :
தமிழ்ஒளி கடிதம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : தமிழ்ஒளி
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கடிதங்கள்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
ரோசா லக்சம்பர்க்கின் சிறைக் கடிதங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2006)
ஆசிரியர் : சச்சிதானந்தம், கி.அ
பதிப்பகம் : சாளரம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கடிதங்கள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
இராமலிங்க சுவாமிகள் கடிதங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : கழகப் புலவர் குழு
பதிப்பகம் : சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : கடிதங்கள்
பக்கங்கள் : 172
ISBN :
காலத்தை வென்ற கடிதங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : கமலக்கண்ணன், மு
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கடிதங்கள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN : 8189748025
கி.ரா.வின் காயிதங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : ஜனநேசன்
பதிப்பகம் : நிழல்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : கடிதங்கள்
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
அருமைப் புதல்விக்கு.... எஸ்.சத்தியமூர்த்தி
பதிப்பு ஆண்டு : 1945
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1956)
ஆசிரியர் : நீலமேகம், எஸ்
பதிப்பகம் : கலைமகள் காரியாலயம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : கடிதங்கள்
பக்கங்கள் : 260
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan