தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : திருக்குறள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 28
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
திருக்குறள் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3
கற்பக மலர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 75.00
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 148
ISBN :
திருக்குறள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இளங்குமரனார், இரா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 360.00
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
திருக்குறளும் முகாமைத்துவமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வேல்நம்பி, தி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 280.00
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857516
திருக்குறள் - பன்முக வாசிப்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பிரகாஷ், வெ
பதிப்பகம் : மாற்று வெளியீடு
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
திருக்குறள் உரை விளக்கம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : வரதராஜன், ஜி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 190
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 572
ISBN : 9788183794206
திருவள்ளுவர் அரசு
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : மதுரை முதலியார், கு
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 226
ISBN : 9788183793964
குறள் காட்டும் உறவுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
திருவள்ளுவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
விலை : 400
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 792
ISBN :
திருக்குறளும் கதைகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : தமிழ்ச்செல்வம், சிங்கை
பதிப்பகம் : மாஸ்கோ பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 116
ISBN : 9810556349
திருவள்ளுவர் நீதிக்கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : தமிழ்முடி, புலவர்
பதிப்பகம் : தமிழ்முடி நிலையம்
விலை : 16
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
1 2 3

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan