தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பதிப்புத் தொழில் உலகம் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
சென்னை
tamilnool@dataone.in
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 15
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
பதிப்புத் தொழில் உலகம் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
1 2
தமிழீழம் - நான் கண்டதும் என்னைக் கண்டதும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : புகழேந்தி, ஓவியர்
பதிப்பகம் : தோழமை வெளியீடு
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 352
தமிழ் மக்கள் வரலாறு (அயலவர் காலம்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 304
13905
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சாந்தன், ம.தி
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 152
தமிழர் பண்பாட்டில் தாமரை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 135
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 216
இசையும் யாழும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 288
தமிழ்நாட்டு அணிகலன்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 288
கோநகர் கொற்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 160
தமிழக சாவகக் கலைத் தொடர்புகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 176
ஆதித்தநல்லூரும் பொருநைவெளி நாகரிகமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 192
தமிழ்நாட்டுத் திருவிளக்குகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 130
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 208
1 2
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan