தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மித்ர வெளியீடு
மின்-அஞ்சல் : mithra200ich@yahoo.co.in
தொடர்பு எண் : 914423723182
முகவரி : 32/9 ஆற்காடு சாலை
கோடம்பாக்கம்
  சென்னை - 600024
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 152
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
மித்ர வெளியீடு வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12345678910...
நற்போக்கு இலக்கியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 88
ISBN : 9789381322130
மக்களின் மனிதன்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 232
ISBN : 9788189748913
மிரமார்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 240
ISBN : 9788189748951
மானக்கேடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 272
ISBN : 9788189748975
நித்திரையில் நடக்கும் நாடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 272
ISBN : 9788189748982
ஹால
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 110.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 184
ISBN : 9788189748999
வண்ணாத்துப்பூச்சி எரிகிறது
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 125.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 200
ISBN : 9789381322000
எஸ்.பொ சிறுகதைகள் - ஒரு மதிப்பீடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சசிகலா, ப
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 232
ISBN : 9789381322031
தன்னேர் இலாத தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வேந்தனார், க
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை :
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 360
ISBN : 9788189748883
கறுப்புக் குழந்தை
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 208
ISBN : 9788189748876
12345678910...

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan