தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மிரமார்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
எஸ்பொanura@matra.com.au
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
Telephone : 914423723182
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 240
ISBN : 9788189748951
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
இது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஆக்கம்
மூல மொழி : African
மூல ஆசிரியர் : Naguib Mahfouz
புத்தக அறிமுகம் :

நகிப் மஹ்ஃபூஸ், சிவில் சேவை அதிகாரியாக பணியாற்றிய போதிலும், தமது பதினேழாவது வயதிலேயே படைப்பிலக்கித்துறையினால் ஈர்க்கப்பட்டவர். தற்கால அரபு இலக்கித்தில் அவர் புகுத்திய பரிசோதனை எழுத்துவகை புதிய இரத்தம் பாச்சியுள்ளதாக அரபு இலக்கிய விமர்சகர்கள் கருதிகிறார்கள். 

மிரமார் அரபு மொழியின் மரபு வழிவந்த ஓர் இலக்கிய வடிவத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.  ஒரு கதையைச் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே, சென்ற நூற்றாண்டின் அறுபதுகளிலே நிலவிய எகிப்திய வாழ்க்கையைப் பற்றிய சமூக வரலாற்றுக் நிகழ்வுகளையும் வாசகனுக்குக் காட்சிப்படுத்த்துகிறார். 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan