தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஜனசக்தி வழங்கிய மதிப்புரைகள்
சென்னை
janasakthieditor@gmail.com
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
ஜனசக்தி வழங்கிய மதிப்புரைகள்
1
மீண்டும் சுதந்திரப்போர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : சோலை
பதிப்பகம் : தணல் பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 160
காந்தியார் சாந்தியடைய
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : திருமா வேலன், ப
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 176
சந்திப்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : நாராயணன், மை.பா
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : நேர்காணல்கள்
பக்கங்கள் : 128
ஈழம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சோலை
பதிப்பகம் : தணல் பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 96
1
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan