தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குங்குமம் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
சென்னை
editor@kungumam.co.in
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
குங்குமம் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
1
பிரபஞ்சமும் தாவரங்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 240.00
புத்தகப் பிரிவு : சமய-தாவர வழிபாடு
பக்கங்கள் : 212
இன்றைய ஆட்சி ஏன் ஒழிய வேண்டும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : திருமா வேலன், ப
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 144
காந்தி ராமசாமியும் பெரியார் ராமசாமியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : திருமா வேலன், ப
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 144
காந்தியார் சாந்தியடைய
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : திருமா வேலன், ப
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 176
மதராசப்பட்டினம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : நரசய்யா
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 275
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 228
1
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan