தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


செம்மலர் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
மதுரை
mdu_theekathi@sancharnet.in
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
செம்மலர் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
1
மீண்டும் சுதந்திரப்போர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : சோலை
பதிப்பகம் : தணல் பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 160
இன்னொரு வானம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சோழன், ஆதனூர்
பதிப்பகம் : சிபி பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 136
கோள்கள் எட்டு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சோழன், ஆதனூர்
பதிப்பகம் : சிபி பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 72
மழைதினம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : ஜிப்ரான், பாரதி
பதிப்பகம் : கவின் நூல் பயணம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 64
1
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan