தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இன்னொரு வானம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
சோழன், ஆதனூர்
பதிப்பகம் : சிபி பதிப்பகம்
Telephone : 919840496702
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 136
புத்தக அறிமுகம் :
பல்துறை அறிவியல் தகவல்களை எளிய தமிழில் தரவேண்டும் என்ற ஆசிரியரின் முயற்சியில் இணைய தளங்களில் கொட்டிக்கிடக்கும் தகவல்கள் நூல்வடிவில் .
ஊடக மதிப்புரைகள்
1 2
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : தினமணி
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : ஆசிரியர் குழு

அறிவியல் புத்தகங்கள் தமிழில் அதிகம் வெளிவராத இந்நாளில் எளிய முறையில் எல்லாரும் படிக்கும் விதத்தில் வெளிவந்துள்ள அறிவியல் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு. தன்னம்பிக்கைக் கட்டுரைகள் தொடங்கி உளவியல், உடலியல், வாணவியல், விலங்கியல் என அறிவியலின் எல்லாத் திசைகளிலும் இந்நூல் பயணப்படுகிறது. குழந்தைகள் விரும்பும் வகையில் நூல் எழுதப்பட்டுள்ளதை குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டும். - - - - - - -

1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan