தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மழைதினம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் :
ஜிப்ரான், பாரதி
பதிப்பகம் : கவின் நூல் பயணம்
Telephone : 914183226543
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 64
புத்தக அறிமுகம் :
இது பாரதி ஜிப்ரானின் இரண்டாவது புத்தகமாகும். இதில் ஹைக்கூ கவிதைகள் மட்டுமே. ஹைக்கூக்கள் பெரும்பாலும் குழந்தைகள் குறித்தும், யுத்தத்திற்கும், சாதிய மத வன்முறைகளுக்கு எதிரா கூறுகின்றன. சில இயற்கை சார்ந்த கவிதைகளும், கதால் கவிதைகளும் உள்ளன. 2003 இல் வெளியான இத்தொகுப்பு 2004 இல் "தாரா பாரதி" அறக்கட்டளையின் சிறந்த கவிதைகளுக்கான மூன்றாம் பரிசினைப் பெற்றது. பல மொழியியல் அறிஞர்களால் ஆய்விற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.
ஊடக மதிப்புரைகள்
1
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : செம்மலர்
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : ஆசிரியர் குழு

"பெரிய பெரிய ஆலயங்கள் கும்பிட மனமில்லை பள்ளிக்கூடம் இல்லாத ஊர்" என்பது போன்ற சமூக உணர்வுத் தெறிப்புகள் நூல் முழுவதும் விரவிக் கிடக்கின்றன பாரதி ஜிப்ரானின் "மழை தினத்தில்" முன்னுரையில் மு.முருகேஷ் சொல்வதுபோல, கவிஞனுக்குள் உள்ள குழந்தைத்தனமும், மலரினிம் மெல்லிய ஈரமனமும், கீழ்மைகளைக்கண்டு கொதிக்கின்ற உள்ளமும், இயற்கையின் மீதான காதலும் கவிதைகளில் வெளிப்படுகின்றன. "மழை எப்போதும் உன்னை மகிழ்விக்கிறது இப்போதெல்லாம் மழையோடு என் மகிழ்ச்சியும் திசைமாறிப் போய்விட்டது மரங்கள் குறையும் இந்தப் பூமியில்" என்கிறார் கவிஞர். தமிழ் ஹைக்கூவிற்கு ஒரு செறிந்த வரவு. - - - மே 2004 - - -

1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan