தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 23
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3
புனைவும் புதிதும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : குணேஸ்வரன், சு
பதிப்பகம் : மீளுகை - 2
விலை : 250.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 111
ISBN : 9789555194914
இரு நூற்றாண்டுப் பதிப்பு வரலாற்றில் தொல்காப்பியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இளமாறன், பா
பதிப்பகம் : இராசகுணா பதிப்பகம்
விலை : 75.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 128
ISBN : 9788192209524
சிலம்பின் காலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இராம.கி
பதிப்பகம் : தமிழினி
விலை : 110.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 174
ISBN :
தமிழ்ப் பதிப்பு வரலாற்றில் செவ்வியல் நூல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வெங்கடேசன், இரா
பதிப்பகம் : இராசகுணா பதிப்பகம்
விலை : 75.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 136
ISBN : 9788192209531
தமிழ்க் காப்பியங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 125.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 272
ISBN :
செவ்வியல் தமிழ் ஆய்வுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சிவகாமி, ச
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 80.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 11
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 168
ISBN :
தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 12
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 172
ISBN :
உலகத் தமிழியக்க ஆய்வுக் கோவை (தொகுதி - 8)
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : சதாசிவம், மு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழியக்கம்
விலை : 130
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 184
ISBN :
தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 9
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
1 2 3

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan