தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஜெயசித்ரா
மின்-அஞ்சல் : era_eravi@yahoo.com
தொடர்பு எண் : 914522631505
முகவரி : 6, தாளமுத்துப்பிள்ளை சந்து
வடக்குமாசி வீதி
  மதுரை - 625001
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 11
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
ஜெயசித்ரா வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12
ஹைக்கூ ஆற்றுப்படை
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 50.00
புத்தகப் பிரிவு : நூல் அறிமுகங்கள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
மனதில் ஹைக்கூ
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 40.00
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
சுட்டும் விழி
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 40.00
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
கவிதை அல்ல விதை
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 84
ISBN :
இதயத்தில் ஹைக்கூ
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
என்னவள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
நெஞ்சத்தில் ஹைக்கூ
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
உள்ளத்தில் ஹைக்கூ
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 36
ISBN :
விழிகளில் ஹைக்கூ
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
ஹைக்கூ கவிதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1998
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
12

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan