தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பத்மம் பதிப்பகம்
பதிப்பகம் : Padmam Publications
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு : 2005
மின்-அஞ்சல் : pathmaseelan@chemamadu.com
தொடர்பு எண் : 94112472362
முகவரி : UG-50, People's Park
  கொழும்பு - 11
இலங்கை
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 19
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
பத்மம் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12
கதைக் கனிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அரியநாயகம், வி
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 240.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 126
ISBN : 9789550367153
பூதம் காத்த புதையல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : முத்து இராதாகிருஷ்ணன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 140.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 24
ISBN : 9789550367184
நரி மேளம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : முத்து இராதாகிருஷ்ணன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 32
ISBN : 9789550367160
கடலின் துயரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : முத்து இராதாகிருஷ்ணன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 140.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 24
ISBN : 9789550367177
நட்பே உயர்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : துரையர்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 20
ISBN : 9789550367030
சுட்டிக் குருவிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அகளங்கன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 20
ISBN : 9789550367108
சின்னச் சிட்டுக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அகளங்கன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 20
ISBN : 9789550367092
சிரிக்க விடுங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அகளங்கன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 20
ISBN : 9789550367085
பந்து அடிப்போம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அகளங்கன்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 20
ISBN : 9789550367078
கிராமத்துக் கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 360.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 104
ISBN : 9789550367009
12

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan