தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தினகரன் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
சென்னை
dinakaran@dinakaran.com
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
தினகரன் வழங்கிய மதிப்புரைகள்
1
இழை இழையாய் இசைத்தமிழாய்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : மம்மது, நா
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 176
சமயம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(அக்டோபர் 2008)
ஆசிரியர் : பரமசிவன், தொ
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : உரையாடல்
பக்கங்கள் : 128
திருவள்ளுவர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : நான்காம் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : வழித்துணைவன், மா
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 208
1
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan