தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம்
மின்-அஞ்சல் : thamiz@thenseide.com
தொடர்பு எண் : 914424640575
முகவரி : 33, நரசிம்மபுரம்
மயிலாப்பூர்
  சென்னை - 600004
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 11
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12
இந்தியாவும் புலிகளின் தீர்வுத் திட்டமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : நெடுமாறன், பழ
பதிப்பகம் : தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 40
ISBN :
காகிதப்புலி கருணா
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : நெடுமாறன், பழ
பதிப்பகம் : தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 56
ISBN :
உருவாகாத இந்தியத் தேசியமும் உருவான இந்து பாசிசமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : நெடுமாறன், பழ
பதிப்பகம் : தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம்
விலை : 350
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 792
ISBN :
தமிழன் இழந்த மண்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : நெடுமாறன், பழ
பதிப்பகம் : தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 94
ISBN :
பழந்தமிழர் பரவிய நாடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2004)
ஆசிரியர் : நெடுமாறன், பழ
பதிப்பகம் : தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
தொடரும் தவிப்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2004)
ஆசிரியர் : பூங்குழலி
பதிப்பகம் : தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 172
ISBN :
தமிழரும் கீதையும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2002)
ஆசிரியர் : நெடுமாறன், பழ
பதிப்பகம் : தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 56
ISBN :
தில்லியின் துரோகக் கொள்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : நெடுமாறன், பழ
பதிப்பகம் : தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம்
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 88
ISBN :
பெரியார் புரட்சி மொழிக்குறள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : அறநெறியன்
பதிப்பகம் : தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம்
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : குறள் வெண்பா
பக்கங்கள் : 40
ISBN :
தன்மானத் தலைவர் சுபாஷ் போஸ்
பதிப்பு ஆண்டு : 1998
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1998)
ஆசிரியர் : நெடுமாறன், பழ
பதிப்பகம் : தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
12

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan